Vznik názvu

Nestville

Názov Nestville Distillery vznikol spojením slov NEST a VILLE, pričom, „NEST“ znamená hniezdo a „VILLE“ je skratka anglického slova „VILLAGE“ , čo v preklade znamená obec, čiže v plnom preklade Hniezdne. Táto malebná dedinka Hniezdne sa nachádza len 5 km východne od Starej Ľubovne a jej prvá písomná zmienka pochádza už z roku 1286.

Menej Viac
Tradície

severného Spiša

Spoločnosť Nestville Distillery nadväzuje na staré liehovarnícke tradície severného Spiša, ktoré sú historicky dokumentované a merané až tromi stáročiami. Túto jedinečnosť sa spoločnosť rozhodla obnoviť vo svojej výrobe liehovín, ktoré z veľkej miery pripomínajú tradíciu, históriu a zručnosť ľudí žijúcich v tomto regióne.

Menej Viac
Jedinečná

expozícia

Okrem najmodernejšieho liehovaru a novej likérky, vytvorila spoločnosť Nestville Distillery v Hniezdnom aj expozíciu histórie a súčasnosti liehovarníctva a s ním spojených remesiel na severnom Spiši. Návštevníci expozície môžu vidieť prierez histórie a súčasnosti liehovarníctva v zaujímavej a atraktívnej forme.

Menej Viac
Moderný

liehovar

Firma BGV, s.r.o. vznikla v roku 2001 a jej hlavnou činnosťou je výroba etylalkoholu - liehu v modernom, vysokovýkonnom obilnom liehovare. Liehovar nadväzuje svojou činnosťou na bohatú tradíciu výroby destilátov a liehovín na severnom Spiši. Vynikajúca úroveň fermentácie a špičková technológia destilačného rektifikačného zariadenia, rovnako ako precízna kontrola kvality a vysoká odbornosť zamestnancov, sú zárukou stabilnej výroby toho najkvalitnejšieho liehu. Stabilné portfólio našich odberateľov tvoria významné likérky v celej Európe, farmaceutické a potravinárske firmy, výrobcovia autokozmetiky, obalových fólií a mnoho ďalších priemyselných podnikov.

Menej Viac
112 000 hl.

absolútneho alkoholu

Liehovar spoločnosti BGV, s.r.o. predstavuje jeden z najmodernejších obilných liehovarov v strednej Európe. Závod je situovaný v blízkosti mesta Stará Ľubovňa, ktorého liehovarnícka tradícia siaha až do 18. storočia. Denná kapacita produkcie je 35.500 laa./deň. Ročne tak vyprodukujeme až 112.000 hl. absolútneho alkoholu. V závode je možná aj výroba bezvodého liehu pomocou molekulových sít v objeme 15.000 laa/deň. Kapacita skladových nádrží je približne 2500 m3. K dispozícii máme akreditované skúšobné laboratórium určené na analýzu liehu a liehovín. Naši skúsení autodopravcovia a logistickí experti zabezpečujú spoľahlivý transport priamo k našim zákazníkom.

Menej Viac